Saturday, 26 November 2011

SEMINAR PERPADUAN DAN EKONOMI UMMAH [Kandungan Pembentangan Kertas Kerja 1 (Kertas Ekonomi)]


Pada12 oktober 2011 lepas telah diadakan SEMINAR PERPADUAN & EKONOMI UMMAH yang dianjurkan oleh PERKIM KEBANGSAAN yang bertempat di Dewan Canselor Tun Abdul Razak. UKM.
berikut merupakan dapatan yang boleh dikongsi . 


PERSPEKTIF DAN STRATEGI PENGUKUHAN EKONOMI UNTUK PERPADUAN UMMAH


Oleh: Y. Bhg. Dato' Dr. Mahani Zainal Abidin
Institut Kajian Strategik Dan Antarabangsa (ISIS) Malaysia


OBJEKTIF PEMBENTANGAN:


Perpaduan ummah bergantung kepada kekuatan ekonominya. Persoalannya, apakah cara untuk mengukuhkan ekonomi ummah? Bagaimana membentuk synergi antara ekonomi dan perpaduan ummah?

STATUS EKONOMI UMMAH: ASAS SUDAH DIBINA TETAPI MASIH LEMAH
Ekonomi ummah menunjukkan peningkatan yang baik sejak tahun 1970-an tetapi masih ketinggalan dalam pelbagai aspek seperti ekuiti korporat, tahap pendapatan dan daya saing atau kemampanan perniagaan.

Sumber Kekayaan Ekonomi • Dari aspek modal insan - ramai siswazah universiti, profesor, penyelidik dan golongan professional yang terlatih
  • Sistem pendidikan agama telah berjaya melatih dan melahirkan ramai graduan
 • Membangunkan budaya perniagaan dan keusahawanan
 • Kapasiti kewangan yang cukup tetapi ianya tidak teratur dan sistematik
 • Mempunyai aset yang cukup yang belum mampu digunapakai, contohnya tanah terbiar

Ummah Akan Ketinggalan Dan Berpecah Jika Kemajuan Ekonomi Kekal Lembap

 • Negara kini berkembang pada kadar yang lebih pantas dari sebelumnya.
  • Bahagian ummah dalam ekonomi negara akan terus mengecut jikalau kemajuan ekonomi ummah lebih perlahan daripada kumpulan-kumpulan lain.
 • Jumlah dana yang telah dibelanjakan tidak hasilkan pulangan yang diharap:
  • Menurut Laporan Unit Perancangan Ekonomi (EPU), sejak tahun 1970-an, sebanyak RM54billion telah dibelanjakan untuk pembangunan pegangan ekuiti ummah tetapi hanya RM2billion yang tinggal
 • Keupayaan Kerajaan untuk membantu ummah sekarang semakin berkurangan.
  • Cabaran untuk menyediakan dana dan bantuan lainperlu diimbangkan dengan keperluan komuniti lain.
 • Impak globalisasi - persaingan yang sengit menjadikan usaha menarik FDI dan mengekalkan momentum pelaburan domestik yang boleh meningkatkan pertumbuhan ekonomi semakin mencabar.
 • Impak liberalisasi perdagangan - perjanjian antarabangsa boleh menghadkan keupayaan untuk menggalakkan kepentingan domestik.
  • Walaubagaimanapun, liberalisasi perdagangan adalah penting kerana ia meningkatkan tahap kecekapan, daya saing dan mengembangkan jaringan ekonomi antarabangsa.
 • Ummah juga mempunyai keupayaan teknologi yang terhad dalam menghasilkan nilai tambah barangan dan perkhidmatan yang tinggi untuk keperluan pasaran global.

Bidang Keutamaan Ummah Boleh Ditembusi Oleh Orang Lain

 • Makanan halal - Thailand sebagai negara pengeluar utama makanan halal
 • Sijil halal Malaysia - ada negara lain yang boleh mengeluarkan sijil halal yang mendapat pengikhtirafan antarabangsa
 • Sistem Kewangan Islam - pelbagai pusat kewangan yang lain seperti Singapura dan bank-bank antarabangsa mampu menawarkan perkhidmatan perbankan Islam yang setaraf
 • Pakaian untuk orang Islam kini dibekalkan oleh hampir sepenuhnya oleh orang bukan Islam
 • Penjajahan ekonomi boleh berlaku jika ummah tiada kapasiti atau kekuatan ekonomi

Kejayaan Telah Dan Boleh Dicapai: Contoh-Contoh Kejayaan Ummah

Pengajaran Dari Strategi Dan Usaha Memajukan Ekonomi Ummah

 • Sebenarnya, ummah mempunyai sumber kewangan yang mencukupi.
  • Dana yang dikumpulkan oleh institusi-institusi dan dilaburkan dalam syarikat-syarikat adalah mantap
 • Institusi-institusi lebih berjaya dari usahawan
  • Kejayaan dicapai dengan kuasa pasaran yang besar, kemahiran pengurusan perniagaan sertapengurusan yang berwibawa
 • Bidang baru lebih mudah untuk diceburi dari bidang yang sedia ada
  • Ramai usahawan kecil dalam bidang ICT tidak perlu bantuan yang besar daripada Kerajaan. Sebaliknya, pengusaha Islam menghadapi banyak kekangan dalam industri pembinaan

No comments:

Post a Comment